Aktualności

RODZINNY KAPITAŁ OPIEKUŃCZY

SZANOWNI  PAŃSTWO

     Ustawa z dnia 17 listopada 2021 roku o rodzinnym kapitale opiekuńczym (Dz. U. z 2021 r.) wprowadza istotne zmiany w przepisach Ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3.
    

     Rodzice dzieci objętych opieką w żłobku są zobowiązani do przekazania

do dnia 14 stycznia 2022 r.


podmiotowi prowadzącemu żłobek następujących danych:
1) numer i serię dokumentu potwierdzającego tożsamość dziecka
– w przypadku gdy dziecku nie nadano numeru PESEL;
2) daty urodzenia rodziców;
3) numery i serie dokumentów potwierdzających tożsamość rodziców
– w przypadku gdy rodzicom nie nadano numerów PESEL;
4) adres poczty elektronicznej i numery telefonów rodziców
– o ile te dane uległy zmianie albo nie zostały przekazane wcześniej

     Proszę o przekazywanie powyższych danych opiekunkom w poszczególnych grupach lub drogą elektroniczną na adres e-mail: zlobek.miejski@zlobek.tychy.pl

Dyrektor Żłobka Miejskiego w Tychach

                                                                                                             /-/  Ewa Bryndal