Dydaktyka

"Dziecko, bawiąc się, doznaje po raz pierwszy w życiu radości twórcy i władcy"
Antoni Kępiński

W naszym Żłobku realizowany jest program dydaktyczno - wychowawczy dostosowany do wieku i potrzeb dzieci.

Zajęcia z dziećmi dzielimy na:
1. zabawy ruchowe
- z wykorzystaniem zestawu "NOVAMUS"
- orientacyjno - porządkowe
- na czworakach
- z elementami równowagi
- bieżne
- skoczne
- z elementami rzutu, chwytu, celowania, toczenia
- ćwiczenia gimnastyczne ogólnorozwojowe

2. zabawy dydaktyczne
- uczące rozróżniania cech przedmiotów, zjawisk, wydarzeń
- z wykorzystaniem pomocy dydaktycznych (zgadywanki, układanki obrazkowe itp)
- zabawy z pacynkami, zabawy paluszkowe (teatrzyk)
- czytanie bajek
- zajęcia z elementami pedagogiki zabawy KLANZA

3. zabawy kształtujące mowę
- ćwiczenia  słuchowe
- ćwiczenia oddechowe
- ćwiczenia artykulacyjne

4. zabawy manipulacyjno - konstrukcyjne
- budowanie z klocków
- nawlekanie korali
- układanie piramidek
- zabawy z wykorzystaniem pomocy dydaktycznych(układanki, dobieranki itp.)

5. zabawy plastyczne
- formowanie z plasteliny, ciastoliny itp.
- wydzieranki, wyklejanki, wycinanki,  stemplowanie, zabawy szablonami
- malowanie farbami, kredkami, kred,a i innymi przyborami

6. zabawy muzyczne
- słuchanie piosenek i prostych utworów muzycznych
- śpiewanie piosenek
- zabawy przy muzyce
- poznawanie instrumentów muzycznych

7. zabawy tematyczne
- tematyczno - naśladowcze w kącikach: kuchennym, samochodowym, lalek itp.

W grupach dzieci najmłodszych kładziemy nacisk głównie na zajęcia stymulujące rozwój psychomotoryczny i działania adaptacyjne.
W grupach najstarszych praca opiekunek skupia się przede wszystkim na przygotowaniu dzieci do edukacji przedszkolnej. Prowadzone zajęcia obejmują zakres wiadomości dziecka o świecie, otoczeniu i stosunkach, jakie w nim panują. Zajęcia umuzykalniające wdrażają małe dzieci do dyscypliny i koncentracji, ćwiczą pamięć, wyrabiają reakcję na wrażenia słuchowe. Natomiast zajęcia dydaktyczne wzbogacają słownik, ćwiczą logiczne myślenie, utrwalają i porządkują wiadomości dziecka.


"Kiedy śmieje się dziecko, śmieje się cały świat"
Janusz Korczak