Kadra

Dyrektor - lek. pediatra Ewa Bryndal

Personel medyczny

Personel opiekuńczo - wychowawczy

Personel techniczny