Rozkład dnia

6.00 – 8.15 - prace porządkowe, organizacja stanowisk pracy, schodzenie się dzieci;
8.15 – 8.30 - zabiegi pielęgnacyjne, przygotowanie do śniadania;
8.30 – 9.00 - śniadanie;
9.00 – 9.15 - zabiegi pielęgnacyjne, przygotowanie do zajęć;
9.15 – 10.00 - zajęcia edukacyjne, przedstawienia teatralne, bloki edukacyjne (m. in.: umuzykalnienie, plastyka, ćwiczenia logopedyczne, ćwiczenia gimnastyczne, zajęcia z mowy i myślenia - elementy literatury
i nauk matematyczno- przyrodniczych);
10.00 – 11.00 - gry i zabawy dydaktyczno- wychowawcze z przerwą na zabiegi higieniczne i drugie śniadanie; zajęcia indywidualne w zależności od pogody: spacery, zabawy w ogrodzie żłobkowym;
11.00 – 11.30 - prace porządkowe po zajęciach; zabiegi pielęgnacyjne, przygotowanie do obiadu;
11.30 – 12.00 - obiad;
12.00 – 14.00 - cisza poobiednia, leżakowanie;
14.00 – 14.30 - zabiegi pielęgnacyjne, przygotowanie do podwieczorku
14.30 – 15.00 - podwieczorek;
15.00 – 15.30 - zajęcia utrwalające poznany materiał edukacyjny;
15.30 – 16.50 - zajęcia indywidualne, zabawy i gry dowolne;
16.50 – 17.00 - rozchodzenie się dzieci do domów, prace porządkowe na stanowiskach i przygotowanie do pracy dnia następnego.